Netopgaver til 6 og 7 årgang.

Opgave: I har 30 min.

Ulandskalender
Læs Niger fra a til ø. Husk hvad du læser.
Du skal nu score mindst 320 point i quiz om Niger. Prøv flere gange.
Spil vendespillet og opnå en tid på under 100 sekunder.
Lav en flot tegning.

Fordel opgaverne imellem jer.
Kald på en Afrikaner høvding når I mener at have løst opgaven.
Høvdingen vil så give jer point.

Opgave:I har 1-2 timer.

Find oplysninger om Ægypten og lav så meget matematik på det som muligt.
F.eks.
Hvor mange gange er befolkningen større/mindre end den danske?
Hvor mange gange er landet større/mindre end Danmark?
Tegn det Ægyptiske flag i et rigtigt målestoksforhold.
Lav procentdiagrammer eller cirkeldiagrammer.
Eller find på noget helt andet.

Fordel opgaverne imellem jer.
Når I har lavet så meget matematik som I kan kalder I på en Afrikaner høvding som vil give jer point.

Opgave: I har 1-2 timer

Engelsk
Digt om AIDS
I faktaboksen på siden www.18gradersyd.dk/raadgivningforunge.asp står et digt skrevet af Innocent Mtula, en 15-årig elev fra St. Michael's School i Zomba i Malawi.
Opgave:
Oversæt digtet til dansk.I kan finde hjælp til oversættelse på skoda. I skal bruge jeres skolekom kode til at logge jer ind på den engelsk danske ordbog.
Skriv på engelsk, hvilke tanker digtet sætter i gang hos jer. Hvordan kunne I forestille jer at I kan hjælpe.

Fordel opgaverne imellem jer.
Kald på en Afrikaner høvding når I mener at have løst opgaven.
Høvdingen vil så give jer point.

Opgave: I har 1-2 timer

Lav tre artikler på engelsk om noget fra Afrika. I må selv vælge emnet. I kan hente inspiration her.

Fordel opgaverne imellem jer.
Kald på en Afrikaner høvding når I mener at have løst opgaven.
Høvdingen vil så give jer point.

Opgave: I har 1-2 timer.

Læs artiklerne Chechilia fra Uganda og Tiago José fra Mozambique.
Skriv nu en tilsvarende artikel om 3 af jer som jo er fra Danmark, hvordan ville jeres hverdagsbillede så se ud?
Prøv at dele jer i 2 eller 3 grupper, således at der bliver tre artikler.

Fordel opgaverne imellem jer.
Kald på en Afrikaner høvding når I mener at have løst opgaven.
Høvdingen vil så give jer point.

Opgave: I har 2 timer.

I Danmark har man i mange år arbejdet med affaldsproblemer og har fundet løsninger på mange af problemerne. I de afrikanske lande er man ikke kommet så langt endnu. Skriv tre artikler om emnet. Find inspiration her.Eller på denne adresse.

Fordel opgaverne imellem jer.
Kald på en Afrikaner høvding når I mener at have løst opgaven.
Høvdingen vil så give jer point.

Opgave: I har 2 timer.

Red Barnet er en international organisation som arbejder for børns rettigheder.
De arbejder blandt andet i disse tre afrikanske lande.
Etiopien
Mozambique
Uganda

Læs om Red Barnet i de tre lande og lav en liste over de dele af børnekonventionen som I mener oftest bliver overtrådt i de tre lande.
Hvis I skulle lave en børnekonvention. Hvordan ville de 10 vigtigste regler da lyde?

Fordel opgaverne imellem jer.
Kald på en Afrikaner høvding når I mener at have løst opgaven.
Høvdingen vil så give jer point.